Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập và sử dụng trang web jili178-casino.click.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân theo quy định trong chính sách này. Nếu không đồng ý với chính sách này, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát hoặc gửi thông tin trên trang web của chúng tôi.

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

  • Thông tin quy định: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các yêu cầu hoặc giao dịch mà bạn yêu cầu, chẳng hạn như gửi thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ.
  • Thông tin không bắt buộc: Bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Tuy nhiên, việc không cung cấp thông tin cá nhân có thể làm giới hạn quyền truy cập của bạn vào một số tính năng của trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì và cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn về các thông tin, sự cố hoặc cập nhật liên quan đến trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ.

  • Sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân khi chuyển tiếp và lưu trữ.
  • Giới hạn quyền truy cập cho nhân viên có thẩm quyền và đảm bảo họ thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp.
  • Giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để đạt được mục đích thu thập.